SINA TREENID, NOCCO MAKSAB

Postita pilt Instagrami oma lemmik spordiklubis koos NOCCO-ga ning võida selle spordiklubi aastane pääse! Lisa pildile #noccoeesti

Lisaks loosis iga nädal NOCCO spordikott!

Kampaania: 1.01-28.02.18

Kampaania “Sina treenid, NOCCO maksab!” ametlikud reeglid (edaspidi: reeglid):
1. Kampaania
1.1 Kampaania “Sina treenid, NOCCO maksab!” (edaspidi: kampaania) on alates 1.01.2018 kuni 28.02.2018 (k.a) toimuv tarbijamäng, mida korraldab GKR Trade OÜ (registrikoodiga 12250239, asukohaga Näituse 1-1, Saku, Harjumaa 75501, edaspidi: korraldaja). Kampaania toimub Eesti Vabariigi territooriumil asuvates müügikohtades. Kampaania info asub veebilehel Nocco.ee/kampaania
2.Osalemine
2.1 Kampaanias osalemiseks tuleb laadida pilt NOCCO joogist Instagrami või Facebooki koos #noccoeesti ’t kasutades.
2.2 Kampaanias võivad osaleda kõik Eesti Vabariigis alaliselt elavad isikud. Kampaania korraldamisega seotud ettevõtete töötajad ning nende perekonnaliikmed ei oma õigust kampaanias osaleda.

3.Auhinnad
3.1 Kampaania auhinnaks on võitja poolt valitud spordiklubi aastane pääse.
3.2 Lisaks on loosis iga nädal NOCCO spordikott koos NOCCO jookidega. (8tk)
3.3 Auhinda ei asendata teist liiki auhindadega ega hüvitata rahas.
4. Võitjate väljakuulutamine
4.1 Võitja kuulutab GKR Trade OÜ 1.märts 2018 välja NOCCO sotsiaalmeediakanalites (Facebook ja Instagram) ning võitjaga võetakse ühendust.

5. Muud tingimused
5.1 Kampaania läbiviimise kord on kehtestatud korraldaja poolt käesolevate reeglitega. Kõik korraldaja otsused kampaania läbiviimisel on lõplikud ning kõigile kampaanias osalejatele kohustuslikud.
5.4 Vääramatu jõu (force majeure) asjaolude ilmnemisel on korraldajal õigus kampaania ühepoolselt ennetähtaegselt lõpetada, jätta auhind välja loosimata ja/või võitjale üle andmata, teatades sellest koheselt kampaanias osalejatele e-posti teel, meedia vahendusel või mõnel teisel kohasel viisil.
5.5 Kõik kampaaniast tulenevad vaidlused lahendatakse vastavalt Eesti Vabariigi kehtivale õigusele. Kõik pretensioonid tuleb korraldajale esitada kirjalikult hiljemalt 28.02.2018 ning hilisemaid pretensioone korraldaja arutusele ei võta.
5.6 Lisateavet kampaania kohta saab e-posti teel info@nocco.ee
5.7 Kampaanias ei tohi osaleda GKR Trade OÜ töötajad.